השאלה "אז מה?" אינה לעניין בשום עניין. קחו למשל את התופעה המתקיימת בפסוק "כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא". אין שום טעם לשאול "אז מה?" בחינת-מה הן תוצאותיה של התופעה. הרי זאת עובדה. אפשר היה לשאול "למה?", למה כל הנחלים הולכים אל הים וגם מדוע הוא אינו מתמלא, רובנו יודעים את ההסבר, אבל איש מאתנו אינו יודע את התכלית…שאלות כמו "אז מה?" מקורן על פי רוב בחרדה האוחזת אותנו מדי פעם לנוכח עולם שאין לו הסבר. שהרי אין הסבר לקיומו של העולם, הוא פשוט קיים. והוא קיים בדרך זאת ולא אחרת  שהיא בבחינת נתון. אילו היה העולם מתקיים בדרך אחרת, גם אז היה זה נתון שפשרו סתום. המאמינים, או טוב יותר החרדים, המאמינים במציאותו של כוח עליון שאין לערער עליו, הם אינם שואלים אפילו למה-למה ברא אלוהים את השמים ואת הארץ? תשובתם היא "ככה". ומי שתשובתו היא "ככה" הוא "חרד" לאלוהיו, שהחרדה הקיומית נטשה אותו, או שהוא מבקש להפטר ממנה.

בעולם החילוני, או ליתר דיוק, גם בעולם המאמין הנאור,  השאלה "למה?" היא שאלה לגיטימית, משום שהיא מצדיקה את כל הידע האנושי. למה הופכים המים לקרח בטמפרטורה מסוימת ולנוזלים בטמפרטורה אחרת? למה עולה האוויר החם מעלה והאוויר הקר יורד מטה? אלו הן שאלות היורדות לחקר הסיבה והמסובב, אבל כשאתה נתקל בשאלה "אז מה?" בהקשרים אלה, או בכל הקשר אחר, אתה מוצא עצמך  בפני מבוי סתום

ובכל זאת אנחנו שואלים את עצמנו, אז מה? אם אנחנו מוסיפים לשאלה "אז מה?" את המילה "יקרה" ("אז מה יקרה?") תהפוך השאלה "אז מה?" לשאלה של ידע, ותשיב לעצמה את הלגיטימיות שלה. מה יקרה אם נחמם את המים בטמפרטורה של 100 מעלות צלסיוס? הם יהפכו לאדים. אבל אם נשאר בתחום ה"אז מה?" נשאר בתחום החרדה, זהו איננו התחום בו איננו יודעים את התשובה, זהו התחום בו איננו יודעים את השאלה ועל כן מציבים במקומה את סימן השאלה חסר המשמעות והכיוון – "אז מה?"

כשאתה נוזף בילד ואומר לו –"אל תתחצף אלי, אני מבוגר ממך…", הוא יענה לך בדרך כלל:"אז מה?" מלבד זה שאני מפקפק בחכמה הטמונה מאחרי אמירה שכזאת מצד "המבוגר", תשובתו של הילד מאפיינת מיד את מעמדו חסר האחיזה כלפי אמירה שכזאת: "אז מה?" "האם תכה אותי?" "האם תקנה לי גלידה?" "האם תרצה בפני שעה שלימה על חשיבותו של הנימוס בגלל היותך מבוגר?" הרי לכם תשובה סתומה על אמירה חסרת פשר…אלה הם המקרים היחידים שאין בכוחנו לענות אחרת, ואנחנו מציבים את ה"אז מה?" כמסך ערפל בנינו לבין בן שיחנו.