ההולך בגלגל האור.  

"בגלגל האור" היה ספרו הראשון של יהורם בן מאיר (למברג) שהעולם ידעו כ"פיצ'י",  כבר אז, בהיותו כבן עשרים, היה מהלך בשבילי האורה. שנינו היינו צעירים אבל הוא תמיד היה בוגר ממני, הוא היה דובר שירה ואני העזתי לכתוב את הביקורת הראשונה על ספרו הראשון. כדרך האיילים הצעירים המתפארים בעטרת קרניהם, קנאתי בו על האהבה שקשרה לו בת השיר, (שנינו היינו מאוהבים גם באותה נערה) אבל חרף קנאתי לא מצאתי מתום בשיריו, רק תום ואור.

בנעורינו ואחר כך בבגרותו, היה פיצ'י בבואת הארץ הזאת אותה תרנו ברגלינו, שעיננו לא שבעו מראות מראיה ופינו מלהלל יופייה. אבל אני תמיד, בהיותי מהלל את הארץ הזאת, ראיתי לנגד עיני רק דמות אחת: פיצ'י יושב ליד המדורה ומחלל בחליל הרועים שלו, או מהלך בשבילים נשכחים מוכי שרב, יחף וכפיה לראשו, והעיקר – ג'ינג'י. אדום שיער, מלך בגדוד,  נעים זמירות כדויד, אבל טהור ותמים ממנו. לא היה לארץ הזאת משורר כידידי יהורם, איש לא שר את נופיה כידידי יהורם , איש לא הפך את אבניה לאבני חושן כידידי יהורם.

על פי רוב כשאני חושב על השירים בלא המשורר, אני חושב על יתמותם. תמיד הייתה לי הרגשה שכל עוד חי המשורר חיים השירים, ושבמותו הם קופאים והופכים לסימני דרך על מסילת חיינו. אבל אז אני פותח את אסופת שיריו של פיצ'י ורוח קדים מנשבת מן הדפים, ריחות שיחי ירוקת החמור, טעם עצי הדום של ילדותינו, עסיס התות בזויות פינו, פרדסים מלאי אור גדול, שפיריות זוהרות באוויר הרוטט, כל הנשמה תהלל יה, כל השירים שכתב יהורם למברג הם שירי נשמה, והנשמה הלוא נשארת לעולם.

יחף אתה בא לעולם ויחף אתה יוצא ממנו, אבל רק מעטים זוכים להלך יחפים וחפים ויפים כל ימי חייהם. פיצ'י זכה לילך יחף, בכל מקום שהשיל מנעליו הפכה האדמה תחת רגליו לאדמת קודש.  ועכשיו הוא הולך בעולמות אחרים והליכתו נמשכת מראשית המילה ועד סופה, אל תבכו למת שח הכתוב, בכו תבכו להולך, לנו הבכי שנותרנו ללכת בלעדיו.  אנחנו בגרנו, העלינו פימה עלי כסל, ארץ מולדת הפכה לנו לארץ מרורים, נחליה חוללו, גבעותיה נאנסו, הרריה נאסרו באזיקי בטון ומלט, ורק אהבתו של פיצ'י ידעה למצוא את הגאיות הרחומים, את חסד העצים, את שירת העשבים, את מלמול הטחבים  על גלי אבן של חורבה בכפר ערבי שכוח אל. בזכות האהבה הזאת עדיין פוקד האלוהים לפעמים את עולמינו.

(אסופת שיריו האחרונה של פיצ'י, שראתה אור לפני שלוש שנים, נקראת "ונתתי תכלת בחול" והיא אוגדת שירים משנת 1962 עד 2007.)