אין שום סיבה בעולם לשלם את אגרת הטלוויזיה. לא בגלל שרשות השידור מגישה לנו טלוויזיה גרועה, הרסנית, מבלי לטרוח אפילו לכתוב את מה שהמדינה מחייבת את כל יצרני הסיגריות לכתוב על העטיפה – הצפייה בטלוויזיה מזיקה לבריאות והיום – הטלוויזיה הורגת. הטלוויזיה הורגת – משום שמכריחים אותנו  בעל כורחנו לקחת חלק באכילה גסה של מנות […]