הכותרת שלמעלה אינה שלי, אבל לא מצאתי ראויה ממנה להכתיר בה את המאמר הזה. הוא מופיע במדור המאמרים גם כן, אבל מפאת חשיבותו העליונה, ובעיקר חשיבות התגובה המצורפת לו, העברתי אותו לראש דף הבית, קראו !!! לזכרו של קפטן נמו שלא הציל את מדינת היהודים*. חמישים אלף טילים מאיימים ברגע זה על מדינת היהודים. סקאדים, גראדים, קטיושות, […]