בוגדים ומרגלים בגידה מתקיימת רק במקום שהייתה בו שבועת אמונים מרצון. אם נולדת לתוך קבוצה מסוימת-עם, שבט, קהילה, אין פירוש הדבר שנשבעת אמונים לאותה קבוצה. הגעת  לגיל בו אתה חייב בשרות צבאי, וכופין עליך חובה זו, על אף שהצהרת שאינך רוצה לשרת בצבא, מכל סיבה שהיא ובעיקר משום שנאמנותך מסיבה זו או אחרת ניתנה לעם […]